— Οι χώροι μας —

Κτήμα χωρητικότητας 350 ατόμων.

Κλειστή αίθουσα χωρητικότητας 230 ατόμων.