— Η ιστορία μας —Η ιστορία μας ξεκινά το μακρινό 1989. Οι παραδοσιακές μας συνταγές περνούν από γενιά σε γενιά και με αρχή μας την εξαιρετική ποιότητα προσφέρουμε υψηλού επιπέδου παροχές.